FAQ

U moet contact opnemen met de sociale zekerheid voor zelfstandigen . Deze aanvraag moet worden ingediend tussen de zesde maand van uw zwangerschap en ten laatste 6 weken na de bevalling.
Sinds 1 januari 2010 is de limiet voor het gebruik van dienstencheques vastgesteld tot 500 cheques per jaar. Concreet betekent dit dat een koppel tot 1000 cheques per kalenderjaar kan bestellen, wat neerkomt op ± 20 uur wekelijkse huishoudelijke hulp.
Er is een uitzondering mbt het aantal dienstencheques per kalenderjaar. Deze uitzondering wordt toegekend bij eenoudergezinnen, gehandicapten of ouders van een gehandicapt minderjarig kind en voor ouderen die een tegemoetkoming ontvangen voor hulp aan ouderen.
De dienstencheques hebben een geldigheid van 1 jaar. Enkel tot de geldigheidsdatum kan er een verzoek tot omruiling of terugbetaling gebeuren.
Inderdaad, op voorwaarde dat op het moment van uw aanvraag de geldigheidsdatum van de dienstencheque niet is overschreden.
Voor de inwisseling van uw papieren dienstencheque wordt er € 1 per omgewisselde dienstencheque aangerekend.
Voor bestellingen die werden geplaatst in hetzelfde jaar als de terugbetaling werd aangevraagd rekent Sodexo een bedrag van 1€ aan. Bestellingen die werden geplaatst tijdens de voorgaande jaren worden terugbetaald aan 70% van hun aankoopwaarde en er wordt tevens ook 1€ afgetrokken per bestelling.
Group Daenens hecht als bedrijf veel belang aan een kwalitatieve dienstverlening voor de klant en aan het creëren van kansen voor onze medewerkers. Als onderneming willen we daarom verder kunnen investeren in de medewerkers: in de omkadering, de opleiding, het inkomen en het welzijn van onze duizenden werknemers. Binnen het huidige financieringsmodel van de sector is hiertoe tot op vandaag echter onvoldoende ruimte. Als onderneming kunnen we echter niet gewoon aan de zijlijn blijven staan en onachtzaam toekijken. Onze huishoudhulpen en u als klant verdienen beter. Daarom zien wij ons genoodzaakt om een bijkomende administratieve kost in rekening te brengen.
Het aanrekenen van een administratieve vergoeding is toegelaten en wettelijk. Vele dienstenchequebedrijven doen dat al sinds enige tijd. Het aanrekenen en de modaliteiten van deze administratieve vergoeding is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst die we jou hebben toegezonden of die we jou hebben overhandigd bij je bezoek op kantoor. Je kan steeds een kopij van onze standard samenwerkingsovereenkomst bekomen via jouw kantoor.
Het betreft een facturatie per gewerkt uur en het bedrag dat zal worden gefactureerd is afhankelijk van de woonplaats van u als klant. Aangezien de inruilwaarde van een dienstencheque verschilt per gewest, zal ook het gefactureerde bedrag per uur verschillen per gewest. Op 01/01/2023 voorzien we volgende facturatie per gewerkt uur:
  • Vlaanderen € 0,90
  • Brussel € 0,62
  • Wallonië € 0,46
Als je huishoudhulp niet is komen opdagen maak je best een nieuwe afspraak met de coördinator. Er zal een nieuwe datum worden afgesproken, en indien de prestatie per vergissing al was aangerekend, wordt die op de volgende factuur automatisch verrekend.
Geen probleem. Dat wordt in onze planning aangepast en netjes op je factuur afgerekend. Je hoeft hier zelf verder geen actie voor te ondernemen, dit gebeurt automatisch.
De extra gepresteerde uren zullen op je volgende factuur automatisch mee verrekend worden.
De te weinig gewerkte uren zullen op je volgende factuur automatisch in mindering gebracht worden.
Ja, dat kan, maar je betaalt dan wel een extra verzend- en administratiekost van 5 € per factuur. Vanuit ecologisch oogpunt proberen wij echter papieren facturen zoveel mogelijk te vermijden en we adviseren je om een mailadres ter beschikking te stellen zodat we niet alleen de natuur sparen, maar ook de extra kosten kunnen vermijden.
Er bestaat een Nederlandstalige, Franstalige en Engelse versie van onze samenwerkingsovereenkomst. Als je jouw overeenkomst in een andere taal wenst te ontvangen kan je jouw coördinator daar eenvoudig om vragen.
Geen enkel probleem. Geef het juiste e-mailadres door aan je coördinator.
Geen enkel probleem. Vraag het aan uw coördinator via mail of telefoon. Je ontvangt deze sowieso opnieuw bij de eerstvolgende rappel.
Het teveel betaalde bedrag zal automatisch terugbetaald worden. Je hoeft hiervoor niets te doen.
Je kan altijd vrijblijvend en kosteloos je samenwerkingsovereenkomst opzeggen. Je neemt daar best contact voor op met je coördinator.
Dit is wettelijk niet mogelijk. Dienstencheques mogen alleen door particulieren gebruikt worden.
Je kan je coördinator hierover contacteren. Hij of zij zal samen met jou naar een oplossing zoeken.
Dat kan zoals voorzien volgens de voorwaarden van de samenwerkings-overeenkomst. Breng de coördinator van het kantoor hier schriftelijk of via mail van op de hoogte. Hij of zij zal de nodige stappen ondernemen om de samenwerkingsovereenkomst stop te zetten.
Als je eventueel nog andere vragen hebt die hier niet werden opgenomen, dan kan je best je kantoor even contacteren zodat we je verder kunnen helpen.
© 2018 All Rights Reserved. Powered by MIND FACTORY