FAQ

U moet contact opnemen met de sociale zekerheid voor zelfstandigen . Deze aanvraag moet worden ingediend tussen de zesde maand van uw zwangerschap en ten laatste 6 weken na de bevalling.
Sinds 1 januari 2010 is de limiet voor het gebruik van dienstencheques vastgesteld tot 500 cheques per jaar. Concreet betekent dit dat een koppel tot 1000 cheques per kalenderjaar kan bestellen, wat neerkomt op ± 20 uur wekelijkse huishoudelijke hulp.
Er is een uitzondering mbt het aantal dienstencheques per kalenderjaar. Deze uitzondering wordt toegekend bij eenoudergezinnen, gehandicapten of ouders van een gehandicapt minderjarig kind en voor ouderen die een tegemoetkoming ontvangen voor hulp aan ouderen.
De dienstencheques hebben een geldigheid van 1 jaar. Enkel tot de geldigheidsdatum kan er een verzoek tot omruiling of terugbetaling gebeuren.
Inderdaad, op voorwaarde dat op het moment van uw aanvraag de geldigheidsdatum van de dienstencheque niet is overschreden.
Voor de inwisseling van uw papieren dienstencheque wordt er € 1 per omgewisselde dienstencheque aangerekend.
Voor bestellingen die werden geplaatst in hetzelfde jaar als de terugbetaling werd aangevraagd rekent Sodexo een bedrag van 1€ aan. Bestellingen die werden geplaatst tijdens de voorgaande jaren worden terugbetaald aan 70% van hun aankoopwaarde en er wordt tevens ook 1€ afgetrokken per bestelling.
© 2018 All Rights Reserved. Powered by MIND FACTORY